Graskuilen 2019

Door VisserFourage | Op Dinsdag 27 augustus 2019 | In Akkerbouw, Veehouderij

De eerste snee kuil van dit jaar is sterk wisselend van kwaliteit. Door het relatief koude voorjaar verliep de veroudering van het gewas traag.

Door de zachte winter en de vlotte start van de grasgroei in het voorjaar was er op veel bedrijven eind april al een royale maaisnede beschikbaar.
Een deel van de kuilen is toen al gemaaid onder vochtige omstandigheden. Deze kuilen laten op de analyses een laag droge stof gehalte met een
verhoogd melkzuurgehalte zien. Bij sommige kuilen, met een iets verhoogd ruw as, komt ook een verhoogd boterzuurgehalte voor.

De kuilen die 1 week later zijn graskuil 1
gemaaid bevatten door meer
zon en een drogende
veldperiode meer droge stof,
een hoger suikergehalte en zijn
veel sneller geconserveerd.
De verteerbaarheid van deze kuilen is vaak gelijk aan de eind-april kuilen.
In veel gevallen is het verstandig om de kuilen uit de laatste week van april niet
100% in te zetten, maar te combineren met ander ruwvoer.

Per situatie zullen naast dit
algemene beeld de verschillen in
kuilkwaliteit weer groot zijn. We
staan u graag terzijde om naast
uw graskuilen, een passend rantsoen samen te stellen.

graskuil 2

Neem contact op

Adresgegevens

Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl