Graslandbemesting onder droge omstandigheden

Door VisserFourage | Op Vrijdag 15 mei 2020 | In Veehouderij

De huidige droge omstandigheden waar we op dit moment mee te maken hebben, vragen extra aandacht voor het in stand houden van een optimale groei van het gras. Voor het bemesten tijdens deze droge periode, willen we u bij deze graag wat aandachtspunten meegeven.

  1. KAS-kunstmestkorrels blijven aan oppervlakte liggen

Met een beperkte hoeveelheid neerslag blijven KAS-kunstmestkorrels op de bodem liggen. De snelheid waarmee deze korrels oplossen is bepalend voor de mate waarin plantenwortels hiervan kunnen profiteren. KAS-korrels bestaan uit ammonium en nitraat met kalk als draagstof. Door deze combinatie wordt de stikstof uit KAS pas door de plantwortels opgenomen, nadat deze kalkkorrels door neerslag uiteenvallen en de stikstof in het bodemvocht is opgelost.

  1. Novurea beschikt over unieke eigenschappen

Ureumhoudende meststoffen, zoals Novurea, lossen daarentegen zeer snel op. In veel gevallen is dauwvocht op de korrel al voldoende. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan Novurea vergeleken met KAS wel tot wel 2 weken sneller opgelost zijn. Uiteindelijk is er natuurlijk wel vocht nodig om de stikstof in de wortelzone te krijgen. In de bodem wordt Novurea geleidelijk omgezet in het stabiele ammoniumstikstof en uiteindelijk in nitraatstikstof. Ook bij beperkte neerslag hebben de plantwortels hierdoor sneller stikstof beschikbaar, en kunnen deze direct worden omgezet in gewasgroei. Dit resulteert in een snellere gewas-reactie, meer ondergras en een hogere gewasopbrengst. Aan Novurea is een zogenaamde urease-remmer toegevoegd. Deze zorgt voor minimale verliezen bij de omzetting van ureum in ammoniumstifstof. Deze urease-remmer is veilig voor het bodemleven.

Voor vragen mag u altijd even contact met ons opnemen.

novurea

 

Neem contact op

Adresgegevens

Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl