Kringloopwijzer en Gecombineerde Opgave

Door VisserFourage | Op Woensdag 18 maart 2020 | In Uncategorized

Dit jaar is het invullen van de Kringloopwijzer weer verplicht voor bedrijven die melk  afleveren. De Kringloopwijzer dient voor 15 mei ingestuurd te worden.
Ook dit jaar zijn er aanpassingen gedaan binnen de Kringloopwijzer, om de uitkomst beter te laten stroken met de werkelijkheid. Hieronder de belangrijkste aanpassingen op een rij:
– Bedrijfsspecifiek fosforgehalte in de melk; vanaf 1 januari 2019 wordt het fosforgehalte bedrijfsspecifiek ingelezen en wordt niet meer de standaardgehalte van 0,97 g/kg melk toegepast.
– Gehaltes van vers (natuur)gras zijn nu gebaseerd op uitkomsten van recent proefveld onderzoek en niet meer o.b.v. aangelegde productiekuil.
– Uitbreiding keuze emissiearme RAV-stalvloeren.
– VEM-opname diercategorie 101, jongvee < 1 jaar, is verminderd, doordat nuchtere kalveren hier nu ook onderdeel van uitmaken.
– Methaanemissie van mestopslag is geactualiseerd via methode VC-Os.
-Coëfficiënten voor berekening Carbon Footprint zijn geactualiseerd.
kringloop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitkomst van de Kringloopwijzer is bij bijv. de zuivelverwerker Friesland Campina de basis voor het berekenen van een eventuele toeslag bovenop de garantieprijs van de melk: zowel binnen het standaard kwaliteitsprogramma, Foqus Planet, als ook binnen het onderdeel Planet Proof Melk.
Het is dus zaak om de Kringloopwijzer zo volledig en juist mogelijk in te vullen. Graag helpen wij u bij eventuele vragen hierover of bij het invullen ervan.

Naast het invullen van de Kringloopwijzer,
dient ook de Gecombineerde Opgave
dit jaar weer te worden ingevuld op RVO.nl.
Net als in de Kringloopwijzer geldt hiervoor de uiterlijke datum van 15 mei. Voor eventuele vragen over de Gecombineerde opgave, of het onderdeel Mijn Percelen, welke ook bijgewerkt moet zijn, zijn wij graag een helpende hand.

Neem contact op

Adresgegevens

Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl