Inzameling landbouwfolie

Door VisserFourage | Op Woensdag 24 oktober 2018 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Veehouderij, Winkel

In de week van 5 t/m 10 november is er weer de mogelijkheid om uw gebruikte landbouwplastic, onderfolie en/of big bags in te leveren. Zoals elk jaar is het inleveren van landbouwplastic volledig kosteloos. Big bags en stretchfolie zijn tegen een kleine afvoervergoeding in te leveren. Wij waarderen het als het plastic zonder grondresten en/of andere verontreinigingen wordt ingeleverd. Landbouwplastic graag gescheiden houden van stretchfolie en big bags, zodat wij het ook gescheiden af kunnen voeren.

Lees verder over Inzameling landbouwfolie

Vervangende mestverwerkingsovereenkomsten

Door VisserFourage | Op Woensdag 24 oktober 2018 | In Veehouderij

Wanneer u voor het jaar 2018 nog Vervangende Mestverwerkingsovereenkomsten, VVO’s, nodig bent, raden wij u aan niet te lang te wachten met de aankoop hiervan. Deze mogen tot uiterlijk 31 december worden gekocht en op die dag kunt u ook het beste bekijken hoeveel kg. VVO’s u nodig bent. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de beschikbaarheid lager en hiermee de prijs hoger. Wij kunnen samen met u berekenen of u VVO’s nodig bent en zo ja, hoeveel. Hiernaast kunnen wij bemiddelen in de aankoop van VVO’s.

Lees verder over Vervangende mestverwerkingsovereenkomsten

Inname Jerrycans

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 oktober 2018 | In Veehouderij

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om lege formaldehyde jerrycans bij ons in te leveren. Dit geld ook voor producten van intracare (hoof-fit lijn).  Deze behoren tot chemisch afval. Lege jerrycans van Hypred (dip/spray, reinigingsmiddel voor de melkinstallatie en podocur sv) kunt u wel bij ons retourneren. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u alvast voor de medewerking!  

Lees verder over Inname Jerrycans

Actisan Actilith

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 oktober 2018 | In Veehouderij

Actisan Actilith is een desinfecterend instrooimiddel voor ligboxen. Actisan is werkzaam tegen schadelijke bacteriën die in ligbedden voorkomen (E.coli, klebsiella en streptococcen). Het product is verhit tot 600 graden waardoor een  onomkeerbare binding ontstaat, wanneer het in aanraking komt met vocht. Actisan heeft een vochtbindend vermogen van 250%. Actisan zorgt ook voor een veranderende zuurtegraad waardoor een ongunstig leefklimaat voor ziektekiemen ontstaat. Door de langdurige werking (48  tot 72 uur)is actisan zuinig in gebruik. Het product is verkrijgbaar in zakken van 25 kg.  

Lees verder over Actisan Actilith

Vlog voeders

Door VisserFourage | Op Zaterdag 20 oktober 2018 | In Veehouderij

Wanneer u voor het jaar 2018 nog Vervangende Mestverwerkingsovereenkomsten, VVO’s, nodig bent, raden wij u aan niet te lang te wachten met de aankoop hiervan. Deze mogen tot uiterlijk 31 december worden gekocht en op die dag kunt u ook het beste bekijken hoeveel kg. VVO’s u nodig bent. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de beschikbaarheid lager en hiermee de prijs hoger. Wij kunnen samen met u berekenen of u VVO’s nodig bent en zo ja, hoeveel. Hiernaast kunnen wij bemiddelen in de aankoop van VVO’s.

Lees verder over Vlog voeders

Mortellaro en stinkpoot beheersen met Podocur SV

Door VisserFourage | Op Donderdag 18 oktober 2018 | In Paarden & hobbydieren, Veehouderij

Podocur SV is een vloeibaar product, dat in pure vorm gebruikt kan worden voor de behandeling van stinkpoot en Mortellaro. Daarnaast werkt Prodocur ook preventief. Het middel kan worden toegepast d.m.v. een bloemenspuit en voor toepassing op de gehele koppel met een drukspuit met verlengde sproeilans. In de preventieve vorm kan het verdund worden met water (30 of 50 procent oplossing) afhankelijk van de besmettingsdruk. Podocur SV is verkrijgbaar in 6 kg. en 24 kg. verpakking.

Lees verder over Mortellaro en stinkpoot beheersen met Podocur SV

K-spirine bolus

Door VisserFourage | Op Donderdag 18 oktober 2018 | In Veehouderij

De K-spirine bolus is een pijnstillende bolus zonder wachttijd voor vlees en melk. De bolussen bevatten boswelia en kurkuma voor soepele spieren en  gewrichten. Kurkuma is een krachtig antioxidant en ondersteund tevens de lever. Wilgenbast zorgt voor de pijnstilling. De K-spirine bolus kan gebruikt worden worden bij verminderde klauw- en uiergezondheid, zware verlossingen en alle overige aandoeningen die pijn veroorzaken bij (melk)koeien. De K-spirine bolus is ook verkrijgbaar voor kalveren, de K-spirine bolus kalf.  

Lees verder over K-spirine bolus

Rantsoenen 2018-2019

Door VisserFourage | Op Donderdag 18 oktober 2018 | In Veehouderij

Het afgelopen jaar kende bijzondere pieken en dalen in de groei van ruwvoergewassen. Hierdoor zijn er voornamelijk voorjaars- en najaarskuilen gewonnen. De voorjaarskuilen hebben dit jaar gemiddeld meer snel oplosbaar eiwit dan normaal. De spreiding in voederwaarde is dit jaar weer zeer groot. Van de najaarskuilen is op dit moment nog niet veel bekend, maar we mogen er vanuit gaan dat deze door de bank genomen een behoorlijk aandeel penseiwit opleveren. De kwaliteit van de Snijmais zal in ons gebied gemiddeld tot goed zijn. Het lijkt erop dat de meeste […]

Lees verder over Rantsoenen 2018-2019

Emissiefactoren in de kringloopwijzer

Door VisserFourage | Op Donderdag 18 oktober 2018 | In Veehouderij

Met ingang van 1 januari 2019 moeten er emissiefactoren van voedermiddelen worden opgenomen in de kringsloopwijzer. Dit betreffen emissiefactoren aangaande broeikasgassen en een kengetal waarmee de Carbon Footprint wordt weergegeven. Voor ruwvoeders zijn deze waardes afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer. De ruwvoeranalyses zullen hiervoor worden gebruikt. Aan grondstoffen en hiervan afgeleide mengvoeders, worden vaste waarden toegekend. De zuivelsector, retailhandel en maatschappelijke organisaties zullen hier veel waarde aan gaan toekennen. Wij als Visser Fourage willen hieraan bijdragen door productstromen regionaal te vermarkten. Onze graanopslag en –verwerking is hiervan een […]

Lees verder over Emissiefactoren in de kringloopwijzer

Meer melk per hectare met Advance Mais!

Door VisserFourage | Op Woensdag 22 augustus 2018 | In Akkerbouw, Veehouderij

Met de toevoeging van Advance Mais silage enzymen aan uw mais zal er meer kwaliteit behouden blijven, wat zal resulteren in een beter melkproductie van uw eigen ruwvoer. Met startvoeding komen er suikers vrij in de kuil. Dit is voeding voor melkzuurbacteriën. De melkzuurbacteriën zorgen voor een snelle stabiliteit en ph daling in de kuil. Door toevoeging van azijnzuur in advance mais blijft de kuil stabiel en koud zodra de kuil geopend wordt. Op deze manier wordt broei geremd en is er daarom meer benutbaar ruw eiwit. Enzymen zorgen voor […]

Lees verder over Meer melk per hectare met Advance Mais!
Pages:1234»

Neem contact op

Adresgegevens

Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl