Uitrijperiode meststoffen

Door VisserFourage | Op Dinsdag 27 augustus 2019 | In Akkerbouw, Veehouderij

Vorig jaar werd op kleigrond de uiterlijke uitrijdperiode van drijfmest op grasland uitgesteld naar 30 september. Dit jaar is besloten, ondanks de droogte, om de standaard uitrijperiode van 15 februari t/m 31 augustus te handhaven. Aangezien de uitrijperiodes per grond- en mestsoort verschillen, geven wij hier een korte samenvatting:

Grasland 2019 Drijfmest Vaste mest Stikstofkunstmest
Klei-en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september① 1 februari t/m 15 september
Zand-en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september
Bouwland 2019
Klei-en veengrond 16 februari t/m 15 september② Hele jaar 1 februari t/m 15 september
Zand-en lössgrond 16 februari t/m 15 september② 1 februari t/m 31 augustus② 1 februari t/m 15 september
① Uitzondering: Strorijke vaste mest mag uitgereden worden tussen 1 januari en 15 september
② Extra voorwaarden: 1. Er mag na de oogst van mais op zand-en lössgrond, niet meer worden bemest.
2.  Vanaf 1 augustus t/m 15 september mag alleen mest worden uitgereden, als uiterlijk 15
september:
– een groenbemester wordt gezaaid, die 8 weken blijft staan, voordat deze wordt vernietigd.
– Winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgend jaar.
– Bloembollen worden geplant.

 

Aangezien de datum voor de uiterlijke uitrijperiode in veel gevallen nadert, is het verstandig om ruim voor 31 augustus de mestboekhouding, zo nodig, bij te werken en eventueel nog mest aan- of af te voeren.
Mestafvoer richting de akkerbouw kan nog t/m 15 september; zaak is wel om dit op tijd te regelen! Wij zijn bereid u te helpen bij het bijwerken van de mestboekhouding en wellicht zijn er mogelijkheden voor mestaanvoer of –afvoer binnen het bemestingsplan 2019.