Voorjaarsbemesting

Door VisserFourage | Op Woensdag 18 maart 2020 | In Uncategorized

De natte periode van afgelopen winter heeft er voor gezorgd dat de stikstofvoorraad in de bodem vrij laag is. Zolang grond nat is, wat op dit moment het geval is, verloopt opwarming vrij langzaam. Anderzijds vraagt de plant door de hogere omgevingstemperaturen eerder om stikstof. Dit pleit voor een vroege bemesting met een langzaam werkende stikstofbron.

Ammoniumnitraat, de formulering van o.a. KAS, geeft bij natte omstandigheden meer nitrificatie dan een ureummeststof.

Novurea is een ureummeststof, waar een ureaseremmer aan is toegevoegd. Dit zorgt voor een optimale benutting van stikstof.

Zwavel is naast de gebruikelijke elementen onmisbaar in de bemesting geworden. Zwavel vormt een onderdeel van een aantal aminozuren. Aminozuren vormen de bouwstenen van eiwitten. Bij een tekort aan Zwavel worden deze aminozuren niet opgebouwd en wordt een deel van de stikstof hierdoor niet opgenomen. De laatste tientallen jaren wordt Zwavel minder vanuit de lucht aangevoerd dan vroeger en ontstaat er nu sneller een tekort.

Bij grond met een gemiddeld Zwavel leverend vermogen adviseren wij als aanvulling voor de 1ste snee 30 kg Zwavel per hectare en voor de 2de snee 20 kg per hectare.

Wij kunnen Zwavel zowel in combinatie met Ammoniumnitraat, als KAS / Zwavel, of met Novurea, als Novurea S aanbieden.

Samen met u kijken we graag wat in uw situatie de beste bemestingsstrategie is. Dit uiteraard in combinatie met organische mest.

kunstmest hand

Neem contact op

Adresgegevens

Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl