Waterverdund mest uitrijden

Door VisserFourage | Op Woensdag 18 maart 2020 | In Akkerbouw, Veehouderij

Vanaf 2019 (verbod op sleepvoetbemester) mag mest niet meer bovengronds worden uitgereden en moet de mest in de grond worden gebracht. Mest moet voortaan emissiearm worden uitgereden.
Voor het uitrijden van mest op klei- en veengrond is echter 1 uitzondering gemaakt: waterverdund mest uitrijden. Hieronder zijn de voorwaarden voor u opgesomd:
– Alleen op klei-en veengrond.
– verhouding: minimaal 1/3 deel water aangemengd met mest.
– De mest moet in stroken tussen het gras worden gelegd. De stroken, van te voren opgelicht of zijdelings weggedrukt, mogen niet breder zijn dan 5 centimeter en de afstand tussen de stroken in elk geval 15 centimeter.
– Het bemestingssysteem is tot aan de grond gesloten.
– Waterverdund mest uitrijden moet ieder jaar worden gemeld bij RVO, van 1 januari tot 31 augustus, voordat mest wordt uitgereden.

 sleepslang