Weidegang

Door VisserFourage | Op Dinsdag 12 juni 2018 | In Algemeen, Veehouderij

Vers gras is een hoogwaardig ruwvoer. Het heeft geen conserveringsverliezen en heeft daardoor altijd een hogere voederwaarde dan eenzelfde product dat wordt ingekuild.

Toch is goed weiden een uitdaging. De samenstelling van vers gras is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder het product is gegroeid. Heel kort samengevat zorgt vocht voor opname van voedingsstoffen en zorgt het zonlicht voor de opbouw van energie (suiker) en de omzetting van stikstof in eiwit. Een hogere temperatuur zorgt voor veroudering van de plant. Dit houdt concreet in dat er suiker wordt omgezet in ruwe celstof en dat naarmate de veroudering langer duurt de ruwe celstof minder verteerbaar wordt. Hiernaast spelen bemestingsniveau, de samenstelling van de grasmat, het groeistadium van het gras en de grondsoort een rol bij de samenstelling van het gras.

Naast de wisselende samenstelling van het gras, kunnen de koeien meer of minder gras opnemen. Deze grote variatie in graskwaliteit en –opname kan het voordeel van het voeren van vers gras teniet doen. Zoals bekend nemen koeien door selectie op de eerste dag in een nieuw perceel veel meer gras op van goede kwaliteit dan op de derde en vierde dag. Dit is echter mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende beweidingssytemen. Hieruit blijkt dat met het voeren van smakelijk gras, waarbij elke dag een nieuw perceel grasland wordt aangeboden, de meeste kilogrammen melk uit gras worden gehaald.

Wilt u of moet u uw koeien laten weiden, dan kunnen we samen met u bekijken hoe dit het best is in te passen in uw bedrijfssituatie. Naast het inschatten van de graskwaliteit, kunnen we een compleet rantsoen samenstellen aangevuld met de juiste grondstoffen bij uw verse gras.

weidegang

Neem contact op

Adresgegevens

Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl