Bovengrens eiwit in veevoer

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Begin deze maand heeft de overheid een maatregel bekend gemaakt, waarin eiwit in veevoer is gebonden aan een bovengrens.
Deze bovengrens is met name afhankelijk van het grootste grondsoortaandeel en ook deels van de bedrijfsintensiteit (in kg melk/ha). Vanaf 1 september gaat de nieuwe maatregel naar alle waarschijnlijkheid in en duurt in eerste instantie 4 maanden, de Europese Commissie moet hier nog mee instemmen.
Wat betreft de grondsoort is de volgende bovengrens ingesteld:

Grondsoort Kg melk/ha
<14.000
Kg melk/ha
14.000-20.000
Kg melk/ha
>20.000
Zand en lossgrond 191 192 193
klei 171 172 173
Veen 164 164 165

Wat ons zeer verbaast, is het feit dat het gehalte ruw eiwit van de voeders aan banden wordt gelegd, maar er in dit kader geen beperkingen aan de voervolumes welke worden afgeleverd zijn. Om zo goed en praktisch mogelijk met de rantsoenen om te gaan, hebben wij van al onze afnemers met melkvee, op basis van de grootst aanwezige grondsoort, vastgelegd in onze administratie hoeveel ruw eiwit er na 1 september maximaal in uw afgenomen diervoeder mag zitten.
Ons streven binnen de rantsoenoptimalisatie is met name de pens zo efficiënt mogelijk te laten presteren. Deze verwerkt het ruwvoer, maakt heel voordelig energie en produceert microbieel eiwit. Dit zijn eigenlijk afgestorven pensmicroben met een aminozurenopbouw welke naadloos aansluit bij het aminozurenpatroon van melkeiwit.

Het was en zal met deze maatregel nog belangrijker worden om maximaal penseiwit te produceren!eiwit