Browsing articles in "Uncategorized"

Met een verlopen pas, toch in de pas

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Uncategorized, Veehouderij

Werkzaamheden rondom het uitvoeren van gewasbescherming en knaagdierenbeheersing met een verlopen pas zijn vanaf heden mogelijk dankzij een coulanceregeling van de overheid. Door het Corona-gebeuren was het afgelopen tijd niet mogelijk om een kennis-bijeenkomst te volgen en daarmee de pas te verlengen. Het is dus mogelijk om met deze pas toch gewasbeschermings- en knaagdierenbestrijdingsmiddelen te blijven gebruiken, mits de pas is verlopen na 16 maart en er voor 1 januari 2021 een nieuwe kennisbijeenkomst wordt gevolgd. Graag houden wij u op de oogte over nieuwe kennisbijeenkomsten.         […]

Lees verder over Met een verlopen pas, toch in de pas

Diarree quickFix Compleet

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Kalveren met diarree? Iedereen zal het wel herkennen, maar hoe los je het op? Binnen ons assortiment verkopen we eenpoeder genaamd Diarree QuickFixCompleet. Diarree Quickfix is een elektrolytenmix die snel en effectiefwerkt bij kalveren met diarree. Het is rijk aan immunoglobinen die de darmwand breed beschermen tegen ongewenste organismen en de weerstand van het kalf ondersteunen. Diarree QuickFixCompleet is verkrijgbaar in een 3 kg. verpakking.  

Lees verder over Diarree quickFix Compleet

BGT check

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Sinds vorig jaar is de overheid bezig om een landelijke kaart te ontwikkelen, waarbij alle overheidsinstanties op dezelfde soort kaart kunnen terugvallen: dit is de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) geworden. Hiertoe worden sinds begin dit jaar bedrijven uitgenodigd door RVO om de BGT-check uit te voeren. Binnen 6 weken moet de gebruiker van landbouwgrond aangeven of hij/zij akkoord gaat met de nieuwe, aangepaste perceelsgrenzen en zo niet dit te onderbouwen met een opmerking. RVO geeft hiertoe een reactie terug: óf de opmerking over de perceelsgrens is terecht en de grens […]

Lees verder over BGT check

Voermaatregel in de praktijk

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Om zo goed mogelijk om te gaan met het gestelde maximum eiwitgehalte in aangekocht diervoer hebben wij hier enkele praktische tips op een rij gezet: 1.Zo vroeg mogelijk de aanwezige graskuilen laten analyseren en aan de hand hiervan een ruwvoerbalans maken. In dit geval niet alleen voor het bepalen van de hoeveelheid droge stof, maar met name om de kuilen zo goed mogelijk te verdelen op basis van eiwitniveau. 2. Het najaarsgras, wat met name op gronden met een hogere NLV klasse veel eiwit kan bevatten zo goed mogelijk benutten. […]

Lees verder over Voermaatregel in de praktijk

Bovengrens eiwit in veevoer

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Begin deze maand heeft de overheid een maatregel bekend gemaakt, waarin eiwit in veevoer is gebonden aan een bovengrens. Deze bovengrens is met name afhankelijk van het grootste grondsoortaandeel en ook deels van de bedrijfsintensiteit (in kg melk/ha). Vanaf 1 september gaat de nieuwe maatregel naar alle waarschijnlijkheid in en duurt in eerste instantie 4 maanden, de Europese Commissie moet hier nog mee instemmen. Wat betreft de grondsoort is de volgende bovengrens ingesteld: Grondsoort Kg melk/ha <14.000 Kg melk/ha 14.000-20.000 Kg melk/ha >20.000 Zand en lossgrond 191 192 193 klei […]

Lees verder over Bovengrens eiwit in veevoer

Verlenging derogatie 2020 en 2021

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 juni 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

De Europese lidstaten stemden vandaag, tijdens een bijeenkomst met het Nitraatcomité, in met de verlenging van de Nederlandse Derogatie. De verlenging van de derogatie geldt voor 2020 en 2021 en boeren mogen net als voorgaande jaren dezelfde gebruiksnorm van 230/250 kg stikstof uit dierlijke mest hanteren. De Europese Commissie heeft echter wel extra voorwaarden gesteld, graag benoemen we deze: – Boeren op klei-en veengrond mogen hun sleepvoetbemester alleen gebruiken als de buitentemperatuur maximaal 20 graden is. – Boeren moeten in 2021 kiezen of ze willen deelnemen aan de ‘vrijstelling bovengronds […]

Lees verder over Verlenging derogatie 2020 en 2021

Warm weer op komst

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 juni 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Voor komende week zijn tropische temperaturen voorspeld. Hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, veroorzaken hittestress bij uw (melk)vee. Graag geven wij hierbij enkele tips om uw dieren hier zo goed als mogelijk doorheen te loodsen: – Zorg voor voldoende ventilatie in de stal. Plaats zo mogelijk (extra) ventilatoren. – Bij toepassing van weidegang, dieren ‘s nachts weiden en overdag op stallen. – Zorg voor voldoende aanbod van vers en schoon drinkwater. Op het gebied van voeding hebben we ook nog enkele aanbevelingen: – Verhoog het aantal keren (ruw)voerverstrekking […]

Lees verder over Warm weer op komst

Herinnering inzameling gebruikt landbouwfolie

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

In de eerste week van mei, dit is van 4 mei t/m 9 mei, kunt u weer gebruikt landbouwfolie, stretch-folie en gebruikte big bags bij ons inleveren. Om de afvoerkosten te beperken, vragen wij uw aandacht voor het volgende: 1. We nemen 3 stromen plastic gescheiden van elkaar in: – Landbouwfolie – Stretchfolie – Folienetten en big bags 2. Graag de stretchfolie niet meer in big bags aanleveren en netten apart van stretchfolie inleveren. De afvoerkosten die wij doorbelasten bedragen € 100,00 per ton voor stretchfolie, netten en big bags.  […]

Lees verder over Herinnering inzameling gebruikt landbouwfolie

Vogelakkers en akkerranden

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw, Uncategorized

Het agrarische collectief ‘ De Waadrâne’ zet zich in voor het behoud van de natuur, landschap en biodiversiteit. In samenspraak met het agrarisch collectief ”De Waadrâne” hebben wij een aantal mengsels samengesteld, welke ingezet kunnen worden voor Akkerranden, Vogelakkers, Keverranden etc. In deze mengsels trekken bloeiende bloemen insecten aan, klein graan vormt zaad voor wintervoer en zo is er in de zomer en winter voldoende voedsel is voor de vogels. De mengsels kunnen naar wens worden aangevuld met granen, speciale grasmengsels en vlinderbloemigen. Zo kunnen wij samen met u een […]

Lees verder over Vogelakkers en akkerranden

Voorkoopactie Advance Gras

Door VisserFourage | Op Donderdag 9 april 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Goed ruwvoer is essentieel voor een goede melkproductie.  Advance Gras is leverbaar in vloeibare vorm en als granulaat. Wij houden een voorkoopactie van 03-04-2020 t/m 15-04-2020 voor het middel Advance Gras: Indien u minimaal 10 eenheden Advance Gras bestelt, krijgt u er 1 eenheid gratis bij! Graag zien we uw bestelling tegemoet!

Lees verder over Voorkoopactie Advance Gras
Pages:1234»