De Gecombineerde Opgave

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

Net als andere jaren moet de gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei worden ingestuurd. Het is handig om eerst uw percelen bij te werken in het onderdeel ‘Mijn Percelen’, om daarna  de Gecombineerde Opgave zelf in te vullen. De Gecombineerde opgave van dit jaar bevat veelal dezelfde vragen als vorig jaar en is zelfs iets minder uitgebreid.

Echter, in het onderdeel waar u de fosfaattoestand per perceel opgeeft, is het één en ander verandert en dit verdient zeker uw aandacht; u maakt per perceel, met een bodemanalyse gestoken tussen 16 mei 2016 en 31 december 2020, de keuze of u gebruik maakt van óf de oude gebruiksnorm (op basis van PAL en Pw) óf de nieuwe gebruiksnorm (op basis van PAL en PCaCl2-getal/PAE, ook wel de gecombineerde fosfaatparameter genoemd). Voor een perceel, met een bodemmonster gestoken na 31 december 2020, gebruikt u altijd de nieuwe norm!
Het invullen van óf de oude óf de nieuwe norm kan een wezenlijk verschil gaan maken in de aan/ af te voeren mest, de mestverwerkingsplicht of de grondgebondenheid op uw bedrijf! Wij kunnen u hierbij helpen om de meest gunstige situatie te bepalen; dit vraagt echter wel wat tijd en daarom horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u! Ook bij het invullen van de andere onderdelen van de Gecombineerde Opgave kunnen wij een helpende hand bieden.

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl