Informatieavond voor melkveehouders; Gras, uw eiwitplas!

Door VisserFourage | Op Woensdag 16 januari 2019 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

De mogelijkheden om voereiwit aan te voeren wordt de komende tijd in een zekere mate ingeperkt.

Een goed antwoord hierop is ‘eigen’ geteeld eiwit uit voornamelijk gras, een voordelige manier om de kostprijs van uw rantsoen te verlagen.

Vanuit de zuivel- en vleesafzetkant wordt eigen productie en benutting van eiwit en energie gestimuleerd.

Vorig jaar hebben wij in februari stilgestaan bij de benutting van nutriënten bij het telen van ruwvoer.

Dit jaar willen we toelichten hoe de koe efficiënter met de nutriënten uit gras om kan gaan, om hier op een zo gezond mogelijke manier, optimaal melk van te produceren.

Wij hebben Rob Hulshof, voedingsspecialist bij Provimi in Rotterdam, bereid gevonden om dit aan de hand van recent onderzoek toe te lichten.

Vragen welke tevens aan de orde zullen komen:

– Wat is de impact van VLOG?
– Hoe om te gaan met de EU28 grondstoffen?
– Hoe kan de CO2-footprint worden verlaagd?
Wij willen u van harte uitnodigen voor deze avond!

 

Datum:                 woensdag 23 januari 2019

Tijd:                      20.00 uur

Locatie:                Dorpshuis ’t Dykshûs

Lyste Wei 2A

9123 LL Engwierum
(tegenover Texaco pompstation)

 

Wilt u voor zaterdag 19 januari aan ons doorgeven met hoeveel personen u wilt komen?