Kunstmestmarkt

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 januari 2022 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

Zoals ongetwijfeld bij u bekend, is de kunstmestmarkt krap qua beschikbaarheid.

Dit is het gevolg van extreem hoge energieprijzen; kunstmest wordt met aardgas geproduceerd, waardoor de kostprijs ervan sterk is toegenomen en er minder op voorhand geproduceerd wordt.
Hiernaast is er, door met name hogere graanprijzen, meer vraag naar kunstmest, wereldwijd.

Naast het duurder worden van het product, lopen we als sector ook aan tegen een verminderde beschikbaarheid.

Wij werken er aan om te allen tijde kunstmest voor u uit voorraad te kunnen leveren. Onze voorraad proberen wij om deze reden, zo vroeg mogelijk in het seizoen aan te leggen en op peil te houden.

Ammoniumnitraat, bekend van KAS en afgeleide producten hiervan,

is het sterkst gestegen in prijs. Dit komt omdat dit voornamelijk in
Europa wordt geproduceerd.

Ureummeststoffen volgen de gestegen stikstofmarkt, maar doordat deze over de gehele wereld worden gemaakt, is het prijsverschil met ammoniumnitraat vrij groot.

Ureummeststoffen kunnen wij vloeibaar aanbieden, maar ook in korrelvorm. De korrelvorm, met de naam Novurea, bevat een ureaseremmer , welke de stikstof hierin geleidelijk beschikbaar maakt voor de plant. De snelheid van vrijkomen hangt af van de bodemtemperatuur, waardoor het natuurlijk werkt en beschikbaar komt als de plant er om vraagt.

Het is in deze dure stikstofmarkt van zeer groot belang om de stikstof goed te benutten; Novurea kan hierbij qua prijsstelling en benutting erg aantrekkelijk zijn dit voorjaar.

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl