Meer melk uit gras

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Voor het verkrijgen van een goede melkproductie met lage krachtvoerkosten, moet er veel melk uit eigen ruwvoer worden geproduceerd. Hierbij is het belangrijk hoe uw ruwvoer wordt verstrekt en waarmee het wordt aangevuld. De basis hiervoor wordt uiteraard eerder gelegd, nl. tijdens de groeiperiode van uw gras. Het oogsten van zeer goed verteerbaar materiaal is hierbij de sleutel. Hiernaast moet er in het product voldoende kwalitatief goed eiwit worden opgebouwd, moet het product smakelijk zijn en na conservering zo weinig mogelijk van de oorspronkelijke
voederwaarde hebben verloren.

Wat hierbij kan helpen:

–   Het in beeld brengen van de bodemkwaliteit m.b.v.   
     bodemanalyses.
–    Een goed bemestingsplan, met perceelgericht advies.
–    Een beweidingsplan.
–    Maaien als het product max. 30 dagen oud is.
–    Een stalvoederbalans.
–    Proberen te berekenen hoeveel droge stof verschillende
     percelen opleveren.
–    Grasland, indien nodig, vernieuwen of doorzaaien.
–    Onkruidbestrijding.

Er zijn nog meer mogelijkheden om uw ruwvoerkwaliteit te verbeteren, zoals de wijze van oogsten, in- en uitkuilmanagement etc. We kunnen
samen overleggen of hierin, in uw situatie, verbeteringen zijn.