Kunstmest voorjaar 2021

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

De prijzen voor kunstmest laten de afgelopen maanden een zeer sterke stijging zien. Dit komt door zeer hoge ammoniakprijzen, de beperkte beschikbaarheid hiervan, hogere energieprijzen en kleinere voorraden. De KAS-gerelateerde producten, op basis van ammoniumnitraat, stijgen veel sneller in prijs dan de ureumproducten. Hierdoor zijn de ureummeststoffen op dit moment het laagst in prijs per kg. stikstof. De grond is bij het schrijven van deze nieuwsbrief nog erg vochtig en laag qua temperatuur. Onder deze omstandigheden past het bemesten met Ureummeststoffen erg goed! Ureum spoelt veel minder uit, vervluchtigt niet […]

Lees verder over Kunstmest voorjaar 2021

Inzameling gebruikt landbouwfolie

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

In de eerste week van mei, dit is van 3 mei t/m 8 mei, kunt u weer gebruikt landbouwfolie, stretch-folie en gebruikte big bags bij ons inleveren. Om de afvoerkosten te beperken, vragen wij uw aandacht voor het volgende: 1. Landbouwplastics, stretchfolies en de big bags graag gescheiden van elkaar inleveren. Het komt er op neer dat we 3 stromen plastic gescheiden van elkaar innemen: – Landbouwfolie – Stretchfolie – Folienetten en big bags. 2. Graag stretchfolie niet meer in big bags aanleveren en netten apart van stretchfolie inleveren. Graag […]

Lees verder over Inzameling gebruikt landbouwfolie

De Gecombineerde Opgave

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

Net als andere jaren moet de gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei worden ingestuurd. Het is handig om eerst uw percelen bij te werken in het onderdeel ‘Mijn Percelen’, om daarna  de Gecombineerde Opgave zelf in te vullen. De Gecombineerde opgave van dit jaar bevat veelal dezelfde vragen als vorig jaar en is zelfs iets minder uitgebreid. Echter, in het onderdeel waar u de fosfaattoestand per perceel opgeeft, is het één en ander verandert en dit verdient zeker uw aandacht; u maakt per perceel, met een bodemanalyse gestoken tussen 16 mei […]

Lees verder over De Gecombineerde Opgave

Meer melk uit gras

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Voor het verkrijgen van een goede melkproductie met lage krachtvoerkosten, moet er veel melk uit eigen ruwvoer worden geproduceerd. Hierbij is het belangrijk hoe uw ruwvoer wordt verstrekt en waarmee het wordt aangevuld. De basis hiervoor wordt uiteraard eerder gelegd, nl. tijdens de groeiperiode van uw gras. Het oogsten van zeer goed verteerbaar materiaal is hierbij de sleutel. Hiernaast moet er in het product voldoende kwalitatief goed eiwit worden opgebouwd, moet het product smakelijk zijn en na conservering zo weinig mogelijk van de oorspronkelijke voederwaarde hebben verloren. Wat hierbij kan […]

Lees verder over Meer melk uit gras

Aanmelden mesttransporten 2021

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

Begin dit jaar kwam er uit berichtgeving naar voren dat  dit jaar alle mesttransporten van te voren dienen te worden aangemeld bij RVO. Echter, tot dusver is hier nog geen protocol voor opgesteld door de overheid. Mesttransporten mogen daarom nog steeds met mestbonnen uiterlijk 10 werkdagen na het vervoeren worden gemeld op de website van RVO.

Lees verder over Aanmelden mesttransporten 2021

Schimmelvorming in veevoedersilo’s

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

De inhoud van een veevoedersilo staat via de vulleiding en ontluchtingsbuis in direct contact met de buitenlucht met vaak een erg hoge luchtvochtigheid. Hiernaast kan de temperatuur in de silo, zeker tijdens de zomermaanden, extreem oplopen. Tijdens het lossen vormt zicht bovenin de silo een stoflaag. Deze factoren zorgen samen voor een ideaal milieu voor schimmelvorming. De schimmel vormt zich meestal in de aangekoekte stoflaag, maar tijdens het vullen, kan deze met het blazen los raken en zich vermengen met het voer. Het is verstandig om een voersilo een aantal […]

Lees verder over Schimmelvorming in veevoedersilo’s

Ontkoppelen spuitlicentie en KBA-licentie

Door VisserFourage | Op Woensdag 6 januari 2021 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

Afnemers van gewasbeschermingsmiddelen en rodenticiden dienen in het bezit te zijn van een licentie. In veel gevallen gaat dit om een gecombineerde licentie gewasbescherming en knaagdierenbeheersing (KBA). De verwachting is dat regels rondom knaag-dierenbeheersing in de toekomst strenger zullen worden en dat het niet voor iedereen meer wenselijk zal zijn om de licentie knaagdierenbeheersing te verlengen. Om toch de licentie van de gewasbescherming te behouden, is het sinds dit jaar mogelijk om de licentie knaagdierenbeheersing los te koppelen van de gewasbeschermingslicentie. U ontvangt dan 2 afzonderlijke licentiepassen en de reeds […]

Lees verder over Ontkoppelen spuitlicentie en KBA-licentie

Nieuwe zakgoedoplegger

Door VisserFourage | Op Woensdag 6 januari 2021 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

Voor het bezorgen van zakgoed, big bags, strooisels en overige verpakte producten hebben wij afgelopen maand een nieuwe schuifzeilenoplegger in gebruik genomen. De oplegger is net als zijn voorganger uitgerust met een zware laadklep. Vanwege toenemende drukte hebben we gekozen voor een oplegger met een groter volume en hoger laadvermogen. Door een meesturende achteras is de oplegger zeer wendbaar en handig in gebruik.

Lees verder over Nieuwe zakgoedoplegger

Derogatie 2021 en Aanvullende Gegevens Landbouwer

Door VisserFourage | Op Woensdag 6 januari 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Vanaf 1 januari 2021 kunt u weer een Derogatievergunning stikstof aanvragen. Het aanvragen van Derogatie kan via www.mijnrvo.nl en kan uiterlijk tot en met 31 januari 2021 gedaan worden. Daarnaast moeten de Aanvullende Gegevens Landbouwer van 1 januari t/m 31 januari worden ingestuurd. In de aanvullende gegevens geeft u uw mestvoorraden van 31 december 2020 en de aan en/of afvoer van kunstmest in 2020 door op mijnrvo.nl. Hiermee wordt het bemestingsplan van afgelopen jaar afgesloten. Indien u graag assistentie wilt bij het aanvragen van Derogatie 2021 en/of bij het insturen […]

Lees verder over Derogatie 2021 en Aanvullende Gegevens Landbouwer

Winterrantsoenen

Door VisserFourage | Op Woensdag 6 januari 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Op veel bedrijven is de ruwvoerpositie de afgelopen jaren minder geworden. Hiernaast zijn de voederwaardes van de ruwvoeders dit jaar enorm verschillend. Zoals in onze vorige nieuwsbrief werd aangehaald, kunnen ook herfstkuilen hierbij zeer waardevol zijn, met name qua penseiwit. Door een stalvoederbalans te maken, is in beeld te brengen wat de ruwvoerpositie op uw bedrijf is. Wanneer hierbij verschillende kuilen gecombineerd kunnen worden gevoerd, kan het eigen ruwvoer optimaal worden benut. Echter, de stabiliteit van de graskuilen moet dit overigens wel toelaten, wanneer de voersnelheid per kuil lager wordt. […]

Lees verder over Winterrantsoenen
Pages:«12