Warm weer op komst

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 juni 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Voor komende week zijn tropische temperaturen voorspeld. Hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, veroorzaken hittestress bij uw (melk)vee. Graag geven wij hierbij enkele tips om uw dieren hier zo goed als mogelijk doorheen te loodsen: – Zorg voor voldoende ventilatie in de stal. Plaats zo mogelijk (extra) ventilatoren. – Bij toepassing van weidegang, dieren ‘s nachts weiden en overdag op stallen. – Zorg voor voldoende aanbod van vers en schoon drinkwater. Op het gebied van voeding hebben we ook nog enkele aanbevelingen: – Verhoog het aantal keren (ruw)voerverstrekking […]

Lees verder over Warm weer op komst

Graslandbemesting onder droge omstandigheden

Door VisserFourage | Op Vrijdag 15 mei 2020 | In Veehouderij

De huidige droge omstandigheden waar we op dit moment mee te maken hebben, vragen extra aandacht voor het in stand houden van een optimale groei van het gras. Voor het bemesten tijdens deze droge periode, willen we u bij deze graag wat aandachtspunten meegeven. KAS-kunstmestkorrels blijven aan oppervlakte liggen Met een beperkte hoeveelheid neerslag blijven KAS-kunstmestkorrels op de bodem liggen. De snelheid waarmee deze korrels oplossen is bepalend voor de mate waarin plantenwortels hiervan kunnen profiteren. KAS-korrels bestaan uit ammonium en nitraat met kalk als draagstof. Door deze combinatie wordt […]

Lees verder over Graslandbemesting onder droge omstandigheden

Herinnering inzameling gebruikt landbouwfolie

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

In de eerste week van mei, dit is van 4 mei t/m 9 mei, kunt u weer gebruikt landbouwfolie, stretch-folie en gebruikte big bags bij ons inleveren. Om de afvoerkosten te beperken, vragen wij uw aandacht voor het volgende: 1. We nemen 3 stromen plastic gescheiden van elkaar in: – Landbouwfolie – Stretchfolie – Folienetten en big bags 2. Graag de stretchfolie niet meer in big bags aanleveren en netten apart van stretchfolie inleveren. De afvoerkosten die wij doorbelasten bedragen € 100,00 per ton voor stretchfolie, netten en big bags.  […]

Lees verder over Herinnering inzameling gebruikt landbouwfolie

Crop Fuel bladbemesting   

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Crop Fuel is een bladmeststof die de plant van macro- en microvoedings- elementen voorziet. Daarnaast stimuleert Crop Fuel de ontwikkeling en uitbouw van het wortelstelsel. Crop Fuel zorgt ervoor dat het gewas ’aan de praat’ blijft en met name tijdens groeistress en droge omstandigheden weerbaarder wordt met minimale groeistagnatie. Crop Fuel maakt de planten hiermee minder gevoelig voor bacteriën en schimmelziekten. Crop Fuel bevat een volledig uitgebalanceerde hoeveelheid N, P, K, B, Zn, Mg, Mn, Cu, S en wortelstimulansen. Wij zien al enkele jaren positieve praktijkervaringen: bij pootaardappelen met name […]

Lees verder over Crop Fuel bladbemesting   

Nieuwe meststof: Polysulphate

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Polysulphate is de merknaam van het natuurlijk mineraal Polyhaliet. Dit wordt gedolven onder de zeebodem van de Noordzee voor de Engelse kust op een diepte van 1250 meter. Het is een chloorarm, 100% wateroplosbaar product, welke ook in de biologische landbouw toegepast mag worden. De samenstelling: 14% Kalium 6% Magnesium 17% Calcium 48% Zwavel Het Calcium is gebonden aan de Zwavel (Calciumsulfaat) en komt hiermee overeen met Gips. Hiermee is Polysulphate tevens een structuurverbeteraar. Naast bovenstaande macro elementen bevat Polysulphate een ruime hoeveelheid sporenelementen.  

Lees verder over Nieuwe meststof: Polysulphate

Graanmarkt

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Op dit moment houdt de Coronacrisis ons in de greep. Welke effecten dit de aankomende maanden zal krijgen, is moeilijk te voorspellen. Dit zal sterk afhangen van hoe lang deze situatie voortduurt en op welke plaatsen het zich uitbreidt. Op dit moment zien we door sluiting van horecagelegenheden, afgelasten van evenementen en beperkingen bij export en import met name grote problemen in de afzet van sierteeltproducten en consumptieaardappelen. Doordat wij als Nederland netto importerend zijn in granen, laten de noteringen op de korte termijn een stijging zien. Wij vermarkten ruim […]

Lees verder over Graanmarkt

De gecombineerde opgave

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Ook dit jaar dient de Gecombineerde Opgave weer te worden ingevuld op RVO.nl. Er is berichtgeving geweest over een mogelijk uitstel naar 15 juni 2020. Echter, op het moment van schrijven, is dit nog niet definitief gemaakt! Daarom geldt nog steeds de uiterlijke datum van 15 mei. Voor eventuele vragen over de Gecombineerde opgave, of het onderdeel Mijn Percelen, welke ook bijgewerkt moet zijn, bieden wij graag een helpende hand.

Lees verder over De gecombineerde opgave

Graanverwerking

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

De granen welke wij innemen, proberen wij met zo weinig mogelijk transport- en handelingskosten te vermarkten. We onderzoeken de partijen op geschiktheid voor de humane consumptiemarkt. Wanneer de partijen aan deze kwaliteit voldoen, kijken we wat de meerwaarde is t.o.v. de voedergranenmarkt. Weegt deze op tegen de meerkosten voor afvoer t.o.v. de voedergranen, dan zetten we deze af als consumptiegraan, zo niet, dan als voergraan. In het laatste geval worden de granen  afgezet als voergraan in ons eigen werkgebied,waardoor de transportbewegingen minimaal blijven. Hiernaast worden bewerkingen als reinigen, walsen en […]

Lees verder over Graanverwerking

Bemesting van gewassen

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Bemesting van gewassen Door de natte omstandigheden, afgelopen herfst en winter, is de bodemvoorraad stikstof op dit moment erg laag. Percelen met een hoger organisch stof gehalte of een goed ontwikkelde groenbemester scoren hierin hoger, maar hebben evengoed stikstof verloren. De wettelijke fosfaatgebruiksnormen zijn met ingang van 2020 van 3 klassen, nu opgedeeld in 5 niveaus. Hiermee is het gebruik van fosfaatdifferentiatie bij de Gecombineerde Opgave nog interessanter geworden als de Pw toestand lager dan niveau ’Hoog’ is. Indien u van uw percelen bodemanalyses heeft en de voorvrucht en het […]

Lees verder over Bemesting van gewassen

Vogelakkers en akkerranden

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw, Uncategorized

Het agrarische collectief ‘ De Waadrâne’ zet zich in voor het behoud van de natuur, landschap en biodiversiteit. In samenspraak met het agrarisch collectief ”De Waadrâne” hebben wij een aantal mengsels samengesteld, welke ingezet kunnen worden voor Akkerranden, Vogelakkers, Keverranden etc. In deze mengsels trekken bloeiende bloemen insecten aan, klein graan vormt zaad voor wintervoer en zo is er in de zomer en winter voldoende voedsel is voor de vogels. De mengsels kunnen naar wens worden aangevuld met granen, speciale grasmengsels en vlinderbloemigen. Zo kunnen wij samen met u een […]

Lees verder over Vogelakkers en akkerranden