Graanmarkt

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Op dit moment houdt de Coronacrisis ons in de greep. Welke effecten dit de aankomende maanden zal krijgen, is moeilijk te voorspellen. Dit zal sterk afhangen van hoe lang deze situatie voortduurt en op welke plaatsen het zich uitbreidt. Op dit moment zien we door sluiting van horecagelegenheden, afgelasten van evenementen en beperkingen bij export en import met name grote problemen in de afzet van sierteeltproducten en consumptieaardappelen. Doordat wij als Nederland netto importerend zijn in granen, laten de noteringen op de korte termijn een stijging zien. Wij vermarkten ruim […]

Lees verder over Graanmarkt

De gecombineerde opgave

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Ook dit jaar dient de Gecombineerde Opgave weer te worden ingevuld op RVO.nl. Er is berichtgeving geweest over een mogelijk uitstel naar 15 juni 2020. Echter, op het moment van schrijven, is dit nog niet definitief gemaakt! Daarom geldt nog steeds de uiterlijke datum van 15 mei. Voor eventuele vragen over de Gecombineerde opgave, of het onderdeel Mijn Percelen, welke ook bijgewerkt moet zijn, bieden wij graag een helpende hand.

Lees verder over De gecombineerde opgave

Graanverwerking

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

De granen welke wij innemen, proberen wij met zo weinig mogelijk transport- en handelingskosten te vermarkten. We onderzoeken de partijen op geschiktheid voor de humane consumptiemarkt. Wanneer de partijen aan deze kwaliteit voldoen, kijken we wat de meerwaarde is t.o.v. de voedergranenmarkt. Weegt deze op tegen de meerkosten voor afvoer t.o.v. de voedergranen, dan zetten we deze af als consumptiegraan, zo niet, dan als voergraan. In het laatste geval worden de granen  afgezet als voergraan in ons eigen werkgebied,waardoor de transportbewegingen minimaal blijven. Hiernaast worden bewerkingen als reinigen, walsen en […]

Lees verder over Graanverwerking

Bemesting van gewassen

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Bemesting van gewassen Door de natte omstandigheden, afgelopen herfst en winter, is de bodemvoorraad stikstof op dit moment erg laag. Percelen met een hoger organisch stof gehalte of een goed ontwikkelde groenbemester scoren hierin hoger, maar hebben evengoed stikstof verloren. De wettelijke fosfaatgebruiksnormen zijn met ingang van 2020 van 3 klassen, nu opgedeeld in 5 niveaus. Hiermee is het gebruik van fosfaatdifferentiatie bij de Gecombineerde Opgave nog interessanter geworden als de Pw toestand lager dan niveau ’Hoog’ is. Indien u van uw percelen bodemanalyses heeft en de voorvrucht en het […]

Lees verder over Bemesting van gewassen

Vogelakkers en akkerranden

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw, Uncategorized

Het agrarische collectief ‘ De Waadrâne’ zet zich in voor het behoud van de natuur, landschap en biodiversiteit. In samenspraak met het agrarisch collectief ”De Waadrâne” hebben wij een aantal mengsels samengesteld, welke ingezet kunnen worden voor Akkerranden, Vogelakkers, Keverranden etc. In deze mengsels trekken bloeiende bloemen insecten aan, klein graan vormt zaad voor wintervoer en zo is er in de zomer en winter voldoende voedsel is voor de vogels. De mengsels kunnen naar wens worden aangevuld met granen, speciale grasmengsels en vlinderbloemigen. Zo kunnen wij samen met u een […]

Lees verder over Vogelakkers en akkerranden

Voorkoopactie Advance Gras

Door VisserFourage | Op Donderdag 9 april 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Goed ruwvoer is essentieel voor een goede melkproductie.  Advance Gras is leverbaar in vloeibare vorm en als granulaat. Wij houden een voorkoopactie van 03-04-2020 t/m 15-04-2020 voor het middel Advance Gras: Indien u minimaal 10 eenheden Advance Gras bestelt, krijgt u er 1 eenheid gratis bij! Graag zien we uw bestelling tegemoet!

Lees verder over Voorkoopactie Advance Gras

Maatregelen Coronavirus

Door VisserFourage | Op Woensdag 18 maart 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij

Als bedrijf hebben wij regelmatig klantencontact. Ondanks het Coronavirus (COVID-19) blijft ons bedrijf geopend. We hebben wel maatregelen ingevoerd om de kans op verspreiding bij het afleveren van producten en bezoeken als buitendienst te minimaliseren. De maatregelen op een rij: Onze medewerkers proberen zoveel mogelijk afstand tot elkaar en tot u als klant te houden. Als onze mensen bij u komen voor bezorging willen wij graag dat ze handen kunnen wassen met zeep bij het verlaten van uw bedrijf. Als buitendienst proberen we zoveel mogelijk op afstand, via telefoon, mail […]

Lees verder over Maatregelen Coronavirus

Waterverdund mest uitrijden

Door VisserFourage | Op Woensdag 18 maart 2020 | In Akkerbouw, Veehouderij

Vanaf 2019 (verbod op sleepvoetbemester) mag mest niet meer bovengronds worden uitgereden en moet de mest in de grond worden gebracht. Mest moet voortaan emissiearm worden uitgereden. Voor het uitrijden van mest op klei- en veengrond is echter 1 uitzondering gemaakt: waterverdund mest uitrijden. Hieronder zijn de voorwaarden voor u opgesomd: – Alleen op klei-en veengrond. – verhouding: minimaal 1/3 deel water aangemengd met mest. – De mest moet in stroken tussen het gras worden gelegd. De stroken, van te voren opgelicht of zijdelings weggedrukt, mogen niet breder zijn dan […]

Lees verder over Waterverdund mest uitrijden

Inzameling gebruikt landbouwfolie

Door VisserFourage | Op Woensdag 18 maart 2020 | In Veehouderij

In de eerste week van mei, dit is van 4 mei t/m 9 mei, kunt u weer gebruikt landbouwfolie, stretch-folie en gebruikte big bags bij ons inleveren. Om de afvoerkosten te beperken, vragen wij uw aandacht voor het volgende: 1. We nemen 3 stromen plastic gescheiden van elkaar in: – Landbouwfolie – Stretchfolie – Folienetten en big bags. 2. Graag de stretchfolie niet meer in big bags aanleveren en netten apart van stretchfolie inleveren. De afvoerkosten die wij doorbelasten bedragen € 100,00 per ton voor stretchfolie, netten en big bags. […]

Lees verder over Inzameling gebruikt landbouwfolie

Kringloopwijzer en Gecombineerde Opgave

Door VisserFourage | Op Woensdag 18 maart 2020 | In Uncategorized

Dit jaar is het invullen van de Kringloopwijzer weer verplicht voor bedrijven die melk  afleveren. De Kringloopwijzer dient voor 15 mei ingestuurd te worden. Ook dit jaar zijn er aanpassingen gedaan binnen de Kringloopwijzer, om de uitkomst beter te laten stroken met de werkelijkheid. Hieronder de belangrijkste aanpassingen op een rij: – Bedrijfsspecifiek fosforgehalte in de melk; vanaf 1 januari 2019 wordt het fosforgehalte bedrijfsspecifiek ingelezen en wordt niet meer de standaardgehalte van 0,97 g/kg melk toegepast. – Gehaltes van vers (natuur)gras zijn nu gebaseerd op uitkomsten van recent proefveld […]

Lees verder over Kringloopwijzer en Gecombineerde Opgave

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl