Historie

Sinds 1928 wordt er door de familie Visser, eerst vanuit Ee en later Engwierum, veevoeder e.d. verkocht. Al 4 generaties lang.
In mei 1928 koopt Johannes Visser (1884) de korenmolen te Ee. Er is dan veel loonmalen voor de boeren, die hun zelf verbouwde graan aanleveren en hiermee hun vee voeren.

Eind jaren veertig wordt een dieselmotor geplaatst, teneinde bij windstille periodes toch te kunnen malen. Iets later doet een mengmachine zijn intrede, zodat dan de levering van eigen mengvoeder (meel) wordt gestart. Op 6 september 1962 brandt de molen af. Op dezelfde plek wordt een electrische maalderij/mengerij gebouwd.

Na 1970 worden de activiteiten verplaatst naar de huidige locatie in Engwierum. Daar wordt tot in de 80-er jaren mengvoer (meel) geproduceerd.
Doordat bijna alle mengvoer in geperste brokvorm afgenomen gaat worden, komt er een einde aan het zelf malen en mengen.

Omdat zowel assortiment als ook omzet groter werden, is in 1997 nieuwbouw gepleegd. Hierin een opslaggedeelte voor gezakt product, winkelafdeling en een gedeelte voor op- en overslag van granen en andere losgestorte voeders.

Was ons werkgebied vroeger in een straal van +/- 15 km rond ons bedrijf gelegen, tegenwoordig omvat dit Noord Oost Friesland en Noord Groningen, met nog klanten daarbuiten.

De bedrijfsfilosofie is na ruim tachtig jaar nog steeds dezelfde:

– Prima kwaliteit;
– Vriendelijke prijzen;
– Goede service!

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl