Teelt van snijmais

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 januari 2022 | In Uncategorized, Veehouderij

In de laatste week van 2021 hebben wij u een e-mail met een rassenlijst van snijmais gestuurd. Hierin staat een selectie van een aantal rassen die, naar ons inzien, in ons gebied goed kunnen passen.

Voor een verbetering van de zetmeelvertering, hebben we ook een aantal rassen van het Dent-type opgenomen. In het Dent-type komt het zetmeel
meer vrij op pensniveau en is het zetmeel in een vroeger stadium
beter verteerbaar na het inkuilen in vergelijking met rassen met het
Flint-type.

Het telen van snijmais op gescheurd grasland verdiend komend jaar
extra aandacht, vooral omdat nu een aantal middelen tegen ritnaalden niet meer mogen worden toegepast.

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl