Verlenging derogatie 2020 en 2021

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 juni 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

De Europese lidstaten stemden vandaag, tijdens een bijeenkomst met het Nitraatcomité, in met de verlenging van de Nederlandse
Derogatie. De verlenging van de derogatie geldt voor 2020 en 2021 en boeren mogen net als voorgaande jaren dezelfde gebruiksnorm
van 230/250 kg stikstof uit dierlijke mest hanteren.

De Europese Commissie heeft echter wel extra voorwaarden gesteld, graag benoemen we deze:
– Boeren op klei-en veengrond mogen hun sleepvoetbemester alleen gebruiken als de buitentemperatuur maximaal 20 graden is.
– Boeren moeten in 2021 kiezen of ze willen deelnemen aan de ‘vrijstelling bovengronds aanwenden van runderdrijfmest’ of derogatie,
maar beide kan niet meer!
sleepslang