Voermaatregel in de praktijk

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Om zo goed mogelijk om te gaan met het gestelde maximum eiwitgehalte in aangekocht diervoer hebben wij hier enkele praktische tips op een rij gezet:

1.Zo vroeg mogelijk de aanwezige graskuilen laten analyseren en aan de hand hiervan een ruwvoerbalans maken. In dit geval niet alleen voor het bepalen van de hoeveelheid droge stof, maar met name om de kuilen zo goed mogelijk te verdelen op basis van eiwitniveau.
2. Het najaarsgras, wat met name op gronden met een hogere NLV klasse veel eiwit kan bevatten zo goed mogelijk benutten. Het gras in een jong groeistadium oogsten en indien mogelijk op een altijd bereikbare plaats inkuilen waarmee het als correctie naast de eiwitarmere kuilen kan worden ingezet. Het najaarsgras kan in sommige gevallen ook over de eiwitarmere partijen heen worden gekuild.
3. Goed volgen wat in praktijk het melkureumgehalte en hiermee benutting van eiwit is. Belangrijk is de verhouding tussen het berekend, het opgenomen en het benut rantsoen.

Bij bovenstaande tips bieden wij u uiteraard graag de helpende hand.