Voorkom Hittestress bij uw melkkoeien

Door VisserFourage | Op Maandag 24 juni 2019 | In Algemeen, Veehouderij, Winkel

Vanaf aankomend week worden hoge temperaturen voorspeld. Erg warm weer zorgt voor hittestress bij uw vee.
Wij willen u adviseren om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen om productiedaling en gezondheidsklachten bij uw vee te voorkomen.

Een mogelijke voorzorgsmaatregel die u kunt nemen, is zorgen voor extra verkoeling in de stal. Daarnaast is voldoende schoon en
vers drinkwater een belangrijk aandachtspunt. Ook het bijvoeren van Natriumbicarbonaat of Rupromin Balance ( 100-150 gr/koe/dag),
waarmee een daling van de pH in de pens wordt voorkomen en de electrolytenbalans op peil blijft, is een mogelijkheid.
Tenslotte is de zorg voor een goede energievoorziening met gemakkelijk verteerbare koolhydraten van belang.

Bij het toepassen van weidegang kunt u ervoor kiezen om, tijdens deze warme dagen, ‘s nachts te weiden en overdag de dieren op te stallen.
Met vriendelijke groet,
J. Visser Fourage

hittestress