BGT check

Door VisserFourage | Op Donderdag 1 juli 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Sinds twee jaar is RVO bezig met het introduceren van een nieuwe topografische kaart, de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Deze BGT-kaart moet de huidige topografische kaart, zoals we deze kennen van het onderdeel ‘Mijn percelen’ uit de Gecombineerde Opgave, vervangen. Om de overgang hiervan zo goed mogelijk te laten verlopen, worden agrariërs door RVO uitgenodigd om de ‘BGT-check’ uit te voeren. In de BGT-check wordt gevraagd om per perceel aan te geven of men het eens is met de nieuwe BGT-grens. Zo niet, dan kan door het plaatsen van een opmerking worden beargumenteerd, waarom de nieuwe grens niet juist is. Het invullen van de BGT-check is niet verplicht. Echter, willen wij u adviseren om deze check wel uit te voeren, omdat bij de meeste agrariërs de perceelsgrenzen onjuist zijn opgemaakt en daardoor de oppervlakte van de percelen ten onrechte kleiner wordt! Een deel van u, zal deze BGT-check al hebben gedaan. Voor degenen die deze check nog moeten uitvoeren, bieden wij graag een helpende hand.

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl