Wijziging KBA -licentie/certificering

Door VisserFourage | Op Donderdag 25 november 2021 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

Bureau Erkenningen heeft onlangs laten weten dat de licentie knaagdierbeheersing (KBA), welke onderdeel is van de spuitlicentie, vervalt vanaf 1 januari 2023. Dit betekent dat agrariërs vanaf dan met hun huidige KBA-licentie geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren mogen kopen en gebruiken. Om toch in de toekomst rodenticiden toe te kunnen passen, wordt als eis gesteld dat gebruikers gecertificeerd moeten zijn volgens de IPM-aanpak. De IPM-aanpak ( Integrated Pest Management) gaat uit van het monitoren en het voorkomen van knaagdierenoverlast. Dit betekent dat knaagdieroverlast in eerste instantie zo veel mogelijk preventief […]

Lees verder over Wijziging KBA -licentie/certificering

Uitnodiging verlenging spuitlicentie

Door VisserFourage | Op Donderdag 25 november 2021 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

Geachte relatie, Op dinsdag 7 december en dinsdag 14 december organiseren wij 4 bijeenkomsten voor spuitlicentieverlenging. De beide bijeenkomsten op deze 2 dagen zijn inhoudelijk gelijk, alleen draaien de programma’s  ’s morgens en ’s middags om. Dinsdag 7 december 9:00 u. – 12.00 u.             Optimaal bespuiten – Veiligheid/ techniek. 13:00 u. – 16:00 u.          Plantgezondheid vanuit de bodem – Teelt. Dinsdag 14 december 9:00 u. – 12.00 u.             Plantgezondheid vanuit de bodem – Teelt. 13:00 u. – 16:00 u.          Optimaal bespuiten – Veiligheid/ techniek. De kosten voor deze […]

Lees verder over Uitnodiging verlenging spuitlicentie

Hittestress in relatie tot vruchtbaarheid

Door VisserFourage | Op Vrijdag 2 juli 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

De lange warme periodes van vorig jaar liggen ons allemaal nog vers in het geheugen. We worden er, door een sterk verminderde vruchtbaarheid op veel bedrijven, tot op heden nog aan herinnerd! Hittestress wordt gevormd door een combinatie tussen temperatuur en luchtvochtig- heid, en is uit te drukken in de THI-index. Provimi, een leverancier van kernmengsels voor ons bedrijf, heeft in een groot aantal stallen verspreid door Nederland meters gehangen die temperatuur en luchtvochtigheid meten. De dagelijkse temperatuur en THI worden hiermee voor Noord, Midden en Zuid Nederland vastgesteld. Hiervan […]

Lees verder over Hittestress in relatie tot vruchtbaarheid

BGT check

Door VisserFourage | Op Donderdag 1 juli 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Sinds twee jaar is RVO bezig met het introduceren van een nieuwe topografische kaart, de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Deze BGT-kaart moet de huidige topografische kaart, zoals we deze kennen van het onderdeel ‘Mijn percelen’ uit de Gecombineerde Opgave, vervangen. Om de overgang hiervan zo goed mogelijk te laten verlopen, worden agrariërs door RVO uitgenodigd om de ‘BGT-check’ uit te voeren. In de BGT-check wordt gevraagd om per perceel aan te geven of men het eens is met de nieuwe BGT-grens. Zo niet, dan kan door het plaatsen van een […]

Lees verder over BGT check

Nieuwe graanwals

Door VisserFourage | Op Donderdag 1 juli 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Door toename van de vraag naar gewalste granen, liepen wij vast met onze productiecapaciteit. We hebben nu 2 identieke graanwalsen naast elkaar opgesteld, waardoor de capaciteit is verdubbeld. De granen worden door deze machines gewalst in kleine vlokvormige delen, met een minimale hoeveelheid fijn meel. Hierdoor komt de energie vanuit de granen geleidelijk vrij in de pens, waardoor de zuurgraad vanuit de bijdrage van de granen minimaal veranderd.

Lees verder over Nieuwe graanwals

Voorjaarsactie Advance Gras & GreenSile Plus

Door VisserFourage | Op Dinsdag 18 mei 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Dit voorjaar kunt u profiteren van een voordelige voorkoopactie op de gras inkuilmiddelen Advance Gras en GreenSile Plus. Advance Gras bevat Melkzuurvormende Bacteriën, Dextrose, Azijnzuurvormende Bacteriën en Enzymen. GreenSile Plus komt overéén met Advance, alleen bevat deze geen enzymen. Welk toevoegmiddel u onder welke omstandigheden het best in kunt zetten, lichten wij u graag toe. Wanneer u Advance Gras of GreenSile Plus besteld uiterlijk voor 13 juni 2021, krijgt u bij 10 éénheden, 1 éénheid gratis. Dit geldt ook voor een combinatie van beide producten. Uw ruwvoer bepaalt voor een […]

Lees verder over Voorjaarsactie Advance Gras & GreenSile Plus

Kunstmest voorjaar 2021

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

De prijzen voor kunstmest laten de afgelopen maanden een zeer sterke stijging zien. Dit komt door zeer hoge ammoniakprijzen, de beperkte beschikbaarheid hiervan, hogere energieprijzen en kleinere voorraden. De KAS-gerelateerde producten, op basis van ammoniumnitraat, stijgen veel sneller in prijs dan de ureumproducten. Hierdoor zijn de ureummeststoffen op dit moment het laagst in prijs per kg. stikstof. De grond is bij het schrijven van deze nieuwsbrief nog erg vochtig en laag qua temperatuur. Onder deze omstandigheden past het bemesten met Ureummeststoffen erg goed! Ureum spoelt veel minder uit, vervluchtigt niet […]

Lees verder over Kunstmest voorjaar 2021

Inzameling gebruikt landbouwfolie

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

In de eerste week van mei, dit is van 3 mei t/m 8 mei, kunt u weer gebruikt landbouwfolie, stretch-folie en gebruikte big bags bij ons inleveren. Om de afvoerkosten te beperken, vragen wij uw aandacht voor het volgende: 1. Landbouwplastics, stretchfolies en de big bags graag gescheiden van elkaar inleveren. Het komt er op neer dat we 3 stromen plastic gescheiden van elkaar innemen: – Landbouwfolie – Stretchfolie – Folienetten en big bags. 2. Graag stretchfolie niet meer in big bags aanleveren en netten apart van stretchfolie inleveren. Graag […]

Lees verder over Inzameling gebruikt landbouwfolie

De Gecombineerde Opgave

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

Net als andere jaren moet de gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei worden ingestuurd. Het is handig om eerst uw percelen bij te werken in het onderdeel ‘Mijn Percelen’, om daarna  de Gecombineerde Opgave zelf in te vullen. De Gecombineerde opgave van dit jaar bevat veelal dezelfde vragen als vorig jaar en is zelfs iets minder uitgebreid. Echter, in het onderdeel waar u de fosfaattoestand per perceel opgeeft, is het één en ander verandert en dit verdient zeker uw aandacht; u maakt per perceel, met een bodemanalyse gestoken tussen 16 mei […]

Lees verder over De Gecombineerde Opgave

Meer melk uit gras

Door VisserFourage | Op Woensdag 14 april 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

Voor het verkrijgen van een goede melkproductie met lage krachtvoerkosten, moet er veel melk uit eigen ruwvoer worden geproduceerd. Hierbij is het belangrijk hoe uw ruwvoer wordt verstrekt en waarmee het wordt aangevuld. De basis hiervoor wordt uiteraard eerder gelegd, nl. tijdens de groeiperiode van uw gras. Het oogsten van zeer goed verteerbaar materiaal is hierbij de sleutel. Hiernaast moet er in het product voldoende kwalitatief goed eiwit worden opgebouwd, moet het product smakelijk zijn en na conservering zo weinig mogelijk van de oorspronkelijke voederwaarde hebben verloren. Wat hierbij kan […]

Lees verder over Meer melk uit gras