Inzet van najaarskuilen

Door VisserFourage | Op Woensdag 25 november 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Om deze reden worden najaarskuilen vaak voor jongvee ingezet. Najaarskuilen zijn qua voederwaarde meestal lager dan voorjaarskuilen. Een eiwitrijke najaarskuil welke 100% aan pinken wordt gevoerd, kan de organen hierbij extreem belasten. Wanneer een najaarskuil in een jong stadium is gemaaid en redelijk goed is geconserveerd, kan dit een aantrekkelijke eiwitbron voor melkkoeien vormen. Zeker naast een suikerrijke voorjaarskuil, kan een eiwitrijke najaarskuil zeer goed van pas komen. Met een voederwaardeanalyse van het herfstgras, kan dit product optimaal worden ingezet.  Hiermee kan worden bespaard duur eiwit uit krachtvoer.

Lees verder over Inzet van najaarskuilen

Grondstoffenmarkt

Door VisserFourage | Op Woensdag 25 november 2020 | In Akkerbouw, Uncategorized, Veehouderij

De grondstoffenmarkt voor diervoeders is de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. China begint de eigen productie van varkensvlees weer op te pakken en gaat hiervoor fors meer grondstoffen importeren. Aan de andere kant is de vraag naar ethanol, als bijmenging in biodiesel, veel minder doordat er veel minder wordt gereisd. Voor de ethanolproductie wordt voornamelijk mais gebruikt. Toch is door lagere opbrengsten en logistieke problemen de maisprijs de afgelopen maanden opgelopen. Het aanbod van tarwe en gerst is ook lager en hiermee zijn deze eveneens duurder geworden. Door de Corona draaien […]

Lees verder over Grondstoffenmarkt

Cursus verlenging spuitlicentie

Door VisserFourage | Op Donderdag 19 november 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

Op dinsdag 24 november en woensdag 16 december organiseren wij 2 bijeenkomsten voor spuitlicentieverlenging. De beide bijeenkomsten op deze 2 dagen zijn inhoudelijk gelijk. Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor interactie! 9:00 – 12.00 u. Het juist lezen van een etiket en veiligheidsinformatie In de ochtend kunt u deelnemen aan de bijeenkomst geldend voor het thema veiligheid en techniek. Het juist lezen van het etiket overtoepassingsmomenten en het noteren daarvan zal aan de orde komen. 13:00 – 16:00 u.       Efficiëntie van spuiten In de middag organiseren we een […]

Lees verder over Cursus verlenging spuitlicentie

Cursus Knaagdierbeheersing

Door VisserFourage | Op Donderdag 19 november 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

Muizen en ratten kunnen enorme knaag- en graafschade veroorzaken. Bovendien zijn het beruchte ziekteverwekkers. De KBA is verplicht als u chemische bestrijdingsmiddelen wilt kopen of op voorraad hebt. Op dinsdag 24 november en woensdag 16 december organiseren wij 2 bijeenkomsten voor de aantekening knaagdierbeheersing. De cursus is bedoeld voor degenen: die in het bezit zijn van een spuitlicentie en een aantekening knaagdierbeheersing op de pas willen behalen. die in het bezit zijn van een aantekening op de spuitlicentiepas en deze willen verlengen. die de cursus knaagdierbeheersing met examen hebben behaald […]

Lees verder over Cursus Knaagdierbeheersing

Met een verlopen pas, toch in de pas

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Uncategorized, Veehouderij

Werkzaamheden rondom het uitvoeren van gewasbescherming en knaagdierenbeheersing met een verlopen pas zijn vanaf heden mogelijk dankzij een coulanceregeling van de overheid. Door het Corona-gebeuren was het afgelopen tijd niet mogelijk om een kennis-bijeenkomst te volgen en daarmee de pas te verlengen. Het is dus mogelijk om met deze pas toch gewasbeschermings- en knaagdierenbestrijdingsmiddelen te blijven gebruiken, mits de pas is verlopen na 16 maart en er voor 1 januari 2021 een nieuwe kennisbijeenkomst wordt gevolgd. Graag houden wij u op de oogte over nieuwe kennisbijeenkomsten.         […]

Lees verder over Met een verlopen pas, toch in de pas

Diarree quickFix Compleet

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Kalveren met diarree? Iedereen zal het wel herkennen, maar hoe los je het op? Binnen ons assortiment verkopen we eenpoeder genaamd Diarree QuickFixCompleet. Diarree Quickfix is een elektrolytenmix die snel en effectiefwerkt bij kalveren met diarree. Het is rijk aan immunoglobinen die de darmwand breed beschermen tegen ongewenste organismen en de weerstand van het kalf ondersteunen. Diarree QuickFixCompleet is verkrijgbaar in een 3 kg. verpakking.  

Lees verder over Diarree quickFix Compleet

BGT check

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Sinds vorig jaar is de overheid bezig om een landelijke kaart te ontwikkelen, waarbij alle overheidsinstanties op dezelfde soort kaart kunnen terugvallen: dit is de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) geworden. Hiertoe worden sinds begin dit jaar bedrijven uitgenodigd door RVO om de BGT-check uit te voeren. Binnen 6 weken moet de gebruiker van landbouwgrond aangeven of hij/zij akkoord gaat met de nieuwe, aangepaste perceelsgrenzen en zo niet dit te onderbouwen met een opmerking. RVO geeft hiertoe een reactie terug: óf de opmerking over de perceelsgrens is terecht en de grens […]

Lees verder over BGT check

Voermaatregel in de praktijk

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Om zo goed mogelijk om te gaan met het gestelde maximum eiwitgehalte in aangekocht diervoer hebben wij hier enkele praktische tips op een rij gezet: 1.Zo vroeg mogelijk de aanwezige graskuilen laten analyseren en aan de hand hiervan een ruwvoerbalans maken. In dit geval niet alleen voor het bepalen van de hoeveelheid droge stof, maar met name om de kuilen zo goed mogelijk te verdelen op basis van eiwitniveau. 2. Het najaarsgras, wat met name op gronden met een hogere NLV klasse veel eiwit kan bevatten zo goed mogelijk benutten. […]

Lees verder over Voermaatregel in de praktijk

Bovengrens eiwit in veevoer

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Begin deze maand heeft de overheid een maatregel bekend gemaakt, waarin eiwit in veevoer is gebonden aan een bovengrens. Deze bovengrens is met name afhankelijk van het grootste grondsoortaandeel en ook deels van de bedrijfsintensiteit (in kg melk/ha). Vanaf 1 september gaat de nieuwe maatregel naar alle waarschijnlijkheid in en duurt in eerste instantie 4 maanden, de Europese Commissie moet hier nog mee instemmen. Wat betreft de grondsoort is de volgende bovengrens ingesteld: Grondsoort Kg melk/ha <14.000 Kg melk/ha 14.000-20.000 Kg melk/ha >20.000 Zand en lossgrond 191 192 193 klei […]

Lees verder over Bovengrens eiwit in veevoer

Verlenging derogatie 2020 en 2021

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 juni 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

De Europese lidstaten stemden vandaag, tijdens een bijeenkomst met het Nitraatcomité, in met de verlenging van de Nederlandse Derogatie. De verlenging van de derogatie geldt voor 2020 en 2021 en boeren mogen net als voorgaande jaren dezelfde gebruiksnorm van 230/250 kg stikstof uit dierlijke mest hanteren. De Europese Commissie heeft echter wel extra voorwaarden gesteld, graag benoemen we deze: – Boeren op klei-en veengrond mogen hun sleepvoetbemester alleen gebruiken als de buitentemperatuur maximaal 20 graden is. – Boeren moeten in 2021 kiezen of ze willen deelnemen aan de ‘vrijstelling bovengronds […]

Lees verder over Verlenging derogatie 2020 en 2021
Pages:12345678»