Diarree quickFix Compleet

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Kalveren met diarree? Iedereen zal het wel herkennen, maar hoe los je het op? Binnen ons assortiment verkopen we eenpoeder genaamd Diarree QuickFixCompleet. Diarree Quickfix is een elektrolytenmix die snel en effectiefwerkt bij kalveren met diarree. Het is rijk aan immunoglobinen die de darmwand breed beschermen tegen ongewenste organismen en de weerstand van het kalf ondersteunen. Diarree QuickFixCompleet is verkrijgbaar in een 3 kg. verpakking.  

Lees verder over Diarree quickFix Compleet

BGT check

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Sinds vorig jaar is de overheid bezig om een landelijke kaart te ontwikkelen, waarbij alle overheidsinstanties op dezelfde soort kaart kunnen terugvallen: dit is de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) geworden. Hiertoe worden sinds begin dit jaar bedrijven uitgenodigd door RVO om de BGT-check uit te voeren. Binnen 6 weken moet de gebruiker van landbouwgrond aangeven of hij/zij akkoord gaat met de nieuwe, aangepaste perceelsgrenzen en zo niet dit te onderbouwen met een opmerking. RVO geeft hiertoe een reactie terug: óf de opmerking over de perceelsgrens is terecht en de grens […]

Lees verder over BGT check

Voermaatregel in de praktijk

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Om zo goed mogelijk om te gaan met het gestelde maximum eiwitgehalte in aangekocht diervoer hebben wij hier enkele praktische tips op een rij gezet: 1.Zo vroeg mogelijk de aanwezige graskuilen laten analyseren en aan de hand hiervan een ruwvoerbalans maken. In dit geval niet alleen voor het bepalen van de hoeveelheid droge stof, maar met name om de kuilen zo goed mogelijk te verdelen op basis van eiwitniveau. 2. Het najaarsgras, wat met name op gronden met een hogere NLV klasse veel eiwit kan bevatten zo goed mogelijk benutten. […]

Lees verder over Voermaatregel in de praktijk

Bovengrens eiwit in veevoer

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Begin deze maand heeft de overheid een maatregel bekend gemaakt, waarin eiwit in veevoer is gebonden aan een bovengrens. Deze bovengrens is met name afhankelijk van het grootste grondsoortaandeel en ook deels van de bedrijfsintensiteit (in kg melk/ha). Vanaf 1 september gaat de nieuwe maatregel naar alle waarschijnlijkheid in en duurt in eerste instantie 4 maanden, de Europese Commissie moet hier nog mee instemmen. Wat betreft de grondsoort is de volgende bovengrens ingesteld: Grondsoort Kg melk/ha <14.000 Kg melk/ha 14.000-20.000 Kg melk/ha >20.000 Zand en lossgrond 191 192 193 klei […]

Lees verder over Bovengrens eiwit in veevoer

Verlenging derogatie 2020 en 2021

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 juni 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

De Europese lidstaten stemden vandaag, tijdens een bijeenkomst met het Nitraatcomité, in met de verlenging van de Nederlandse Derogatie. De verlenging van de derogatie geldt voor 2020 en 2021 en boeren mogen net als voorgaande jaren dezelfde gebruiksnorm van 230/250 kg stikstof uit dierlijke mest hanteren. De Europese Commissie heeft echter wel extra voorwaarden gesteld, graag benoemen we deze: – Boeren op klei-en veengrond mogen hun sleepvoetbemester alleen gebruiken als de buitentemperatuur maximaal 20 graden is. – Boeren moeten in 2021 kiezen of ze willen deelnemen aan de ‘vrijstelling bovengronds […]

Lees verder over Verlenging derogatie 2020 en 2021

Warm weer op komst

Door VisserFourage | Op Dinsdag 23 juni 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Voor komende week zijn tropische temperaturen voorspeld. Hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, veroorzaken hittestress bij uw (melk)vee. Graag geven wij hierbij enkele tips om uw dieren hier zo goed als mogelijk doorheen te loodsen: – Zorg voor voldoende ventilatie in de stal. Plaats zo mogelijk (extra) ventilatoren. – Bij toepassing van weidegang, dieren ‘s nachts weiden en overdag op stallen. – Zorg voor voldoende aanbod van vers en schoon drinkwater. Op het gebied van voeding hebben we ook nog enkele aanbevelingen: – Verhoog het aantal keren (ruw)voerverstrekking […]

Lees verder over Warm weer op komst

Graslandbemesting onder droge omstandigheden

Door VisserFourage | Op Vrijdag 15 mei 2020 | In Veehouderij

De huidige droge omstandigheden waar we op dit moment mee te maken hebben, vragen extra aandacht voor het in stand houden van een optimale groei van het gras. Voor het bemesten tijdens deze droge periode, willen we u bij deze graag wat aandachtspunten meegeven. KAS-kunstmestkorrels blijven aan oppervlakte liggen Met een beperkte hoeveelheid neerslag blijven KAS-kunstmestkorrels op de bodem liggen. De snelheid waarmee deze korrels oplossen is bepalend voor de mate waarin plantenwortels hiervan kunnen profiteren. KAS-korrels bestaan uit ammonium en nitraat met kalk als draagstof. Door deze combinatie wordt […]

Lees verder over Graslandbemesting onder droge omstandigheden

Herinnering inzameling gebruikt landbouwfolie

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw, Algemeen, Erf & Tuin, Paarden & hobbydieren, Uncategorized, Veehouderij, Winkel

In de eerste week van mei, dit is van 4 mei t/m 9 mei, kunt u weer gebruikt landbouwfolie, stretch-folie en gebruikte big bags bij ons inleveren. Om de afvoerkosten te beperken, vragen wij uw aandacht voor het volgende: 1. We nemen 3 stromen plastic gescheiden van elkaar in: – Landbouwfolie – Stretchfolie – Folienetten en big bags 2. Graag de stretchfolie niet meer in big bags aanleveren en netten apart van stretchfolie inleveren. De afvoerkosten die wij doorbelasten bedragen € 100,00 per ton voor stretchfolie, netten en big bags.  […]

Lees verder over Herinnering inzameling gebruikt landbouwfolie

Crop Fuel bladbemesting   

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Crop Fuel is een bladmeststof die de plant van macro- en microvoedings- elementen voorziet. Daarnaast stimuleert Crop Fuel de ontwikkeling en uitbouw van het wortelstelsel. Crop Fuel zorgt ervoor dat het gewas ’aan de praat’ blijft en met name tijdens groeistress en droge omstandigheden weerbaarder wordt met minimale groeistagnatie. Crop Fuel maakt de planten hiermee minder gevoelig voor bacteriën en schimmelziekten. Crop Fuel bevat een volledig uitgebalanceerde hoeveelheid N, P, K, B, Zn, Mg, Mn, Cu, S en wortelstimulansen. Wij zien al enkele jaren positieve praktijkervaringen: bij pootaardappelen met name […]

Lees verder over Crop Fuel bladbemesting   

Nieuwe meststof: Polysulphate

Door VisserFourage | Op Vrijdag 1 mei 2020 | In Akkerbouw

Polysulphate is de merknaam van het natuurlijk mineraal Polyhaliet. Dit wordt gedolven onder de zeebodem van de Noordzee voor de Engelse kust op een diepte van 1250 meter. Het is een chloorarm, 100% wateroplosbaar product, welke ook in de biologische landbouw toegepast mag worden. De samenstelling: 14% Kalium 6% Magnesium 17% Calcium 48% Zwavel Het Calcium is gebonden aan de Zwavel (Calciumsulfaat) en komt hiermee overeen met Gips. Hiermee is Polysulphate tevens een structuurverbeteraar. Naast bovenstaande macro elementen bevat Polysulphate een ruime hoeveelheid sporenelementen.  

Lees verder over Nieuwe meststof: Polysulphate

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl