BGT check

Door VisserFourage | Op Woensdag 5 augustus 2020 | In Uncategorized, Veehouderij

Sinds vorig jaar is de overheid bezig om een landelijke kaart te ontwikkelen, waarbij alle overheidsinstanties op dezelfde soort kaart kunnen terugvallen: dit is de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) geworden. Hiertoe worden sinds begin dit jaar bedrijven uitgenodigd door RVO om de BGT-check uit te voeren. Binnen 6 weken moet de gebruiker van landbouwgrond aangeven of hij/zij akkoord gaat met de nieuwe, aangepaste perceelsgrenzen en zo niet dit te onderbouwen met een opmerking. RVO geeft hiertoe een reactie terug: óf de opmerking over de perceelsgrens is terecht en de grens wordt aangepast, óf  de grenzen blijven onveranderd. Mocht de gebruiker naar aanleiding van de reactie van RVO weer niet akkoord gaan met de nieuwe perceelsgrenzen, dan kan er worden gekozen om een belafspraak te maken. Dit is voor de gebruiker de laatste mogelijkheid om met RVO te komen tot een overeenstemming. De nieuwe BGT-grenzen worden in februari 2021 opgenomen in ‘Mijn percelen’ en vervangen daarmee de huidige grenzen in ‘Mijn percelen’.

Gezien het feit dat in bijna alle gevallen de perceels-oppervlakte in de BGT lager uitvalt dan de huidige opgegeven oppervlakte in ‘Mijn percelen’, raden wij u aan de BGT-check aandachtig door te nemen en serieus in te vullen! In de BGT worden veelal de perceelsbermen, lager gelegen gedeeltes van percelen niet meegenomen, terwijl deze zeker wel als landbouwgrond kunnen worden bestempeld. Voor vragen of advies over de BGT-check staan wij u graag bij.

bgt check