Hittestress in relatie tot vruchtbaarheid

Door VisserFourage | Op Vrijdag 2 juli 2021 | In Uncategorized, Veehouderij

De lange warme periodes van vorig jaar liggen ons allemaal nog vers in het geheugen. We worden er, door een sterk verminderde vruchtbaarheid op veel bedrijven, tot op heden nog aan herinnerd! Hittestress wordt gevormd door een combinatie tussen temperatuur en luchtvochtig- heid, en is uit te drukken in de THI-index. Provimi, een leverancier van kernmengsels voor ons bedrijf, heeft in een groot aantal stallen verspreid door Nederland meters gehangen die temperatuur en luchtvochtigheid meten. De dagelijkse temperatuur en THI worden hiermee voor Noord, Midden en Zuid Nederland vastgesteld. Hiervan kunt u gebruik maken door te kijken op: www.weerdata.provimi.eu. Op het moment van schijven van dit artikel, 17 juni, is de THI 79,3! Hiernaast is weergegeven bij welke THI welke beperkingen in de vruchtbaarheidscyclus zich voordoen. Maatregelen om hittestress te beperken: Bij beweiding, dieren indien mogelijk ’s nachts weiden. Drinkwatervoorziening goed op orde houden door waterbakken dagelijks schoon te maken, evenals drinkplekken in het weiland bij weidegang, 10% van koppel moet tegelijk kunnen drinken. Voer vers houden, door evt. 2 x per dag te voeren en / of een broeiremmer toe te voegen aan het voer, wij hebben hiervoor erg goede ervaringen met Kaliumsorbaat. Kaliumsorbaat kunnen wij in zakken en gemengd met maatvoeders aanbieden. Vocht en warmte uit de stal verwijderen door koelen en ventileren. Let goed op afvoer van lucht bij sprenklers of sproeiers, anders ontstaat er een sauna! Droge dieren ook goed in de gaten houden, evt. temp. meten. Potstallen eerder leeghalen i.v.m. broei. Toevoegen van Rupromin Cool Cow: dit is een mengsel van buffers voor behoud van penswerking en een toevoeging die de celspanning verminderd en hiermee de lichaamstemperatuur van binnenuit verlaagd en de wateropname stimuleert.

Contact

Visser Fourage
Mounebuorren 35
9132 EJ ENGWIERUM
Tel. 0511 40 82 61
E-mail: info@visserfourage.nl